Kontakt

PREVÁDZKOVATEĽ:

Dušan Križka - MadGamer

O. Plachého 59

036 08 Martin

 

IČO: 46284460

DIČ: 1046368180

IČ DPH: SK1046368180

 

Bankové spojenie:

IBAN: SK53 0900 0000 0003 5173 1040  (Sl. Sporiteľňa)

IBAN: SK47 1100 0000 0029 1887 8553 (Tatra Banka)

 

Dodávateľ je plátca DPH.

 

Osoba zodpovedná za prevádzku obchodu: Dušan Križka

Telefonický kontakt: 0915 827068 (8.00 - 20.00 hod)

e-mail: objednavky@madgamer.sk (non stop)

 

Orgán dozoru:

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z. z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

 

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj:

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 041/ 7632 130

fax. č.: 041/ 7632 139